ALPI Netherlands B.V.
+31 (0)75 750 2600info@alpi.nl
ma- vrij 08:30 - 17:00
  • English

Diensten

In een tijd waarin landen hun economie langzaam maar zeker weer openstellen, proberen verladers en logistieke dienstverleners de toeleveringsketens te stroomlijnen naar het ā€˜nieuwe normaalā€™. Waar logistieke continuĆÆteit in de pre-corona-wereld als vanzelfsprekend werd beschouwd, is nu een constante monitoring van de havenstatus en de leveringsopties van cruciaal belang.

Transport Nederland

Nederland speelt een vitale rol in de Europese toeleveringsketens. Daarom heeft de Nederlandse overheid met het oog op COVID-19 de lucht- en zeevrachtketens, het wegvervoer en de voedsel- en medische toeleveringsketens als vitale processen geĆÆdentificeerd. Medewerkers die van vitaal belang zijn voor de werking van deze ketens kunnen aan het werk.

Tijdelijke vrijstellingen wegtransport

Nederland heeft tot op heden geen beperkingen opgelegd aan de grens. Het heeft ook geen extra eisen gesteld aan de documentatie die de chauffeurs moeten meenemen.

Voor de volgende sectoren zijn de rijtijden opgerekt: landbouw producten en levende dieren, ander voedsel producten en diervoeders, aardolie en aardolieproducten, geneeskrachtige en farmaceutische producten, parfumerie en reinigingsproducten. Deze zijn beperkt tot; dagelijkse rijtijd max. 11 uur, wekelijkse rijtijd tot 60 uur (rekening houdend met de maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur), 2-wekelijkse rijtijd max. 96 uur, de wekelijkse rusttijd moet beginnen na 7 x 24 uur uiterlijk.

Transport als vitaal proces

De ontwikkelingen rondom de COVID-19 epidemie kunnen snel veranderen, maar vooralsnog geldt dat de uitvoering van transport en logistieke activiteiten als vitaal proces worden beschouwd. Het advies is daarbij vanzelfsprekend om te allen tijde de richtlijnen van de overheid/RIVM bij de uitvoering van werkzaamheden en de inzet van medewerkers in acht te nemen.

Transport Italiƫ

Op 10 april kondigde de minister-president de verlenging aan van de maatregelen die momenteel van kracht zijn. Deze maatregelen blijven van toepassing tot 3 mei 2020. Op 26 april kondigde de Italiaanse premier de ā€œFase 2ā€-regels aan, die van toepassing zijn van 4-17 mei. Veel van de huidige regels zullen worden gehandhaafd.

Hoe werkt het Italiaanse systeem?

Elk bedrijf in Italiƫ is geclassificeerd door middel van een code die betrekking heeft op zijn economische activiteit (ATECO-code). Het Italiaanse nooddecreet bepaalt welke ATECO-codes zijn toegestaan en kunnen dus worden voortgezet. Elk bedrijf met een toegestane code mag automatisch blijven werken, met inachtneming van eventuele lokale beperkingen. Elk bedrijf zonder toegestane code wordt automatisch uitgesloten van de voortzetting van al zijn activiteiten van 25 maart tot 3 april. Er is voorzien dat de functionele activiteiten die essentieel zijn voor de activiteiten op de toegestane lijst, ook kunnen worden voortgezet.

Waar moet ik rekening mee houden?

Het is aan te bevelen dat logistieke bedrijven (in de breedste zin van het woord) controleren met hun in ItaliĆ« gevestigde klant(en) om na te gaan of hun activiteit opgenomen is in de ATECO- coderingslijst. Op 18 maart heeft het ministerie van Vervoer een nieuw decreet gepubliceerd: 14 dagen verplicht isolement voor mensen die het land binnenkomen. Een dergelijk decreet is niet van toepassing op medewerkers in het wegvervoer die door ItaliĆ« leveren of op doorreis zijn, op voorwaarde dat zij het land na 72 uur verlaten. Deze chauffeurs moeten echter wel een specifieke zelfverklaring invullen. Dit formulier mag niet digitaal (apps of pdfā€™s), maar enkel fysiek (geprint) en ondertekend aan de Italiaanse politie worden afgegeven. KopieĆ«n van een ingevuld document worden ook niet geaccepteerd.

Transport Turkije

Door Turkije genomen COVID-19 maatregelen betreffende Internationaal vrachtvervoer

  • Gezondheidscontroles van chauffeurs zullen worden uitgevoerd, indien de symptomen van COVID-19 worden ontdekt, zullen buitenlandse chauffeurs niet worden toegelaten tot Turkije, chauffeurs met Turkse nationaliteit worden in quarantaine geplaatst.

Wanneer de symptomen van COVID-19 niet worden gedetecteerd;

  • Bij doorvoer: voertuigen die Turkije passeren naar een ander land worden uitgerust met een voertuigvolgsysteem (GPS) en moeten Turkije binnen 24 of 36 uur verlaten. Deze periode kan verlengd worden tot 48 uur, rekening houdend met de weg/het weer.
  • Voor vervoer van/naar Turkije; buitenlandse chauffeurs worden Turkije toegelaten zonder een 14 dagen quarantaine, op voorwaarde dat zij Turkije binnen 72 uur verlaten. Deze periode kan met 24 uur worden verlengd rekening houdend met de weg/het weer/douane.
  • Vervoer van medicijnen, medische benodigdheden en voedsel zijn van belang voor Turkije en krijgen daarom ook prioriteit over andere producten.

Transport Portugal

Door Portugal genomen COVID-19 maatregelen betreffende Internationaal vrachtvervoer

Internationaal goederen- en goederenvervoer is toegestaan, ongeacht het soort dienstverrichting of het soort vervoerde goederen. Bestuurders moeten echter de hygiƫnische en sanitaire vereisten respecteren die zijn opgesteld om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Onze maatregelen tegen verdere verspreiding COVID-19

Regelgeving transportsector

Wij volgen dagelijks het advies op van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN). Uiteraard houden we wijzigingen in regelgeving nauwlettend in de gaten. En daarnaast zorgen we dat we chauffeurs goed informeren over de richtlijnen om verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen.

Communicatie richting medewerkers

Al onze medewerkers worden met regelmaat geĆÆnformeerd over de aangepaste maatregelen vanuit de overheid, het RIVM en klanten. Chauffeurs wordt gevraagd alert te zijn en direct menselijk contact te vermijden. Uiteraard wordt verzocht regelmatig de handen goed te wassen, te hoesten/niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken. Daarnaast wijzen we de chauffeurs erop de hygiĆ«nemaatregelen van klanten op de laad- en losadressen strikt op te volgen.

Zieke medewerkers

Medewerkers met griepverschijnselen of koorts met luchtwegklachten worden gevraagd dit tijdig te melden en telefonisch contact te zoeken met een huisarts. Wanneer nodig blijven medewerkers thuis.

Heeft u vraag?

Stel gerust een vraag over Ć©Ć©n van onze diensten, nieuwsberichten of transportadvies.
Contact ons!