ALPI Netherlands B.V.
+31 (0)75 750 2600info@alpi.nl
ma- vrij 08:30 - 17:00
  • English

Diensten

De ICC incoterms regels zijn de standaard handelsvoorwaarden die meestal gebruikt worden bij het leveren van goederen. Vanaf 1 januari gaan de nieuwe Incoterms 2020 in zijn werking. Hieronder beschrijven we de belangrijkste veranderingen.

1 – Delivery at Terminal (DAT) is nu Delivery Place Unloaded (DPU)

De incoterm DAT zorgde vaak voor verwarring, omdat verschillende mensen verschillende opvattingen hadden over wat een terminal was. In deze herziening van de Incoterms 2020 wordt DAT omgedoopt tot DPU. Onder deze voorwaarden is het niet meer relevant als de goederen op een terminal worden gelost, zolang ze maar op een vooraf afgesproken plaats worden gelost. Het zou zelfs kunnen dat de goederen langs de weg worden gelost, aangezien de losplaats niet overdekt hoeft te zijn. Door het verwijderen van de term terminal is de incoterm nu algemener van aard.

2 – Verzekeringsdekking van Cost, Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid (CIP) gewijzigd

Er zijn twee incoterms waarbij de verkoper een verzekering voor de koper afsluit. Dit is van toepassing bij het hanteren van de incoterms CIF en CIP. CIF vereist een lichtere vorm van verzekering. De redenering hierachter is dat CIF vooral wordt gebruikt voor bulk, terwijl CIP wordt gebruikt voor productiegoederen. CIP vereist een verzekering van een hoger niveau.

3 – Kosten zijn overzichtelijker

Een andere wijziging heeft betrekking op de kostenstructuur van de Incoterms 2010. Voor elke incoterm is een sectie bijgesloten waarin wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de verkoper en wat de kosten zijn voor de koper. Op deze manier worden zowel de koper als de verkoper niet verrast door kosten achteraf. Dit maakt de prijsstelling voor alle betrokken partijen transparanter.

4 – Meer nadruk op veiligheid

De nieuwe Incoterms 2020 beschrijven meer veiligheidsmaatregelen. Voor elke incoterm is er nu een sectie toegevoegd waarin wordt aangegeven welke veiligheidsmaatregelen koper en verkoper moeten hanteren.

5 – Gebruik van eigen vervoer

Bij het hanteren van de Incoterms 2010 werd ervan uitgegaan dat zendingen altijd werden opgehaald of afgeleverd door derden. De Incoterms 2020 voorzien erin dat kopers en verkopers hun eigen vervoer mogen gebruiken voor het vervoer van goederen. Voor de verkoper zijn deze bepalingen te vinden in onder andere de incoterms DPU en DDP. Voor de koper zijn deze bepalingen te vinden in de FCA incoterm.

6 – FCA en Bill of Lading

Incoterms 2020 heeft bepalingen opgenomen voor het verschepen van goederen Free Carrier (FCA) met een Bill of Lading inclusief een notatie aan boord. Dit is vooral nuttig voor containerverzendingen. Onder de Incoterms 2010 maakten veel kopers gebruik van FOB, vanwege de Bill of Lading die onder FCA aanwezig moest zijn. Die eis had betrekking op de Letter of Credit. Bij gebruik van de nieuwe incoterm FCA kan de koper de verkoper instrueren om een vervoersdocument met een boordnotatie uit te geven. Dit lost het probleem op, en kopers kunnen nu zonder problemen gebruik maken van FCA.

Heeft u vraag?

Stel gerust een vraag over één van onze diensten, nieuwsberichten of transportadvies.
Contact ons!